goede doelen

A Global Voice for Women             

Soroptimist Club Leuven

Sociale Projecten

Internationaal

Waterputten in Madagascar

Oprichting school in Haïti

Waterproject Lumos in Rwanda: www.lumos.come

Project van Yulele Getty in Kinshasa

Mabinti - ondersteuning van vrouwen in Tanzania

 Nieuwsbrief van Mabinti - 2014

gericht aan Soroptimist Leuven

         Our mailing address is:  mabinti@hotmail.com

Hubi  & Vinciane - Benin


Sociale Projecten

Nationaal

De Ruimtevaart: www.deruimtevaart.be

Akabe scouts: www.akabeheverlee.be

Bednet: www.bednet.be

Make a wish: www.makeawish.com

Dental Mission: www.dentalmission.be

Kinderziekenhuis: www.uzleuven.be

Mucopatiënten: www.uzleuven.be

Het Huis - Leuven

Vzw Intact


Wil je meer weten over onze Goede Doelen?


- De Ruimtevaart (leren ondernemen) de Valkerijbuurt is een kansarme buurt in de stad, waar de club het project leren ondernemen in een cyclus en een engagement van 5 jaar steunt met een gelijkaardig bedrag.  De ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen bijstaan bij hun huiswerk, maar ze leren ook hoe ze met veel gestelde vragen van hun kinderen naar ‘dure’ luxegoederen kunnen en moeten omgaan. De vaak jonge moeders leren ook structuur brengen in hun leven, hun gezinstaken en het leven van hun kinderen.

- Akabe Heverlee is een scoutsgroep voor jongeren met een beperking.  Zij houden hun bijeenkomsten om de veertien dagen op zondagnamiddag in hun lokalen aan de Naamsesteenweg 479 in Heverlee.

Hun activiteiten verschillen in essentie niet van die van andere scouts-groepen maar ze passen ze aan aan de mogelijkheden van de leden.  En zoals het goede scouts betaamt, gaan zij ook elk jaar op kamp.  In verhouding met andere scoutsgroepen hebben zij relatief meer leiding nodig, om de jongeren de nodige extra aandacht en omkadering te kunnen bieden.

        http://www.akabeheverlee.be

- Kom op tegen Kanker: Door onze jaarlijkse azalea verkoop draagt onze club haar steentje bij in de actie Kom op tegen Kanker.

       http://www.tegenkanker.be

- Seminars Dental: Filippijnen: Dental mission werd 3 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de tandartsenpraktijk Benedenti.  Deze kwam in contact met de Filippijnse mondgezondheid naar aanleiding van Faith, een Filippijnen te werk gesteld in de praktijk van Benedenti. Een groep studenten die een tandarts opleiding volgen en naar de Filippijnen reisden om daar de kinderen aan te leren hoe ze preventief kunnen handelen om tandbederf onder controle te houden of geen kans te geven.  De studenten hebben hier een voorbeeldfunctie, meer nog dan curatief op te treden: gezondheidshygiëne aanleren is een eerste, elementaire stap in de ontwikkeling van het gebit van deze kinderen.                   

- Nierpatientjes Gasthuisberg: In het Universitaire Ziekenhuis Gasthuisberg worden kinderen met een nieuwe nier getransplanteerd sinds 1980.

- Bednet: Bednet vzw creëert een virtuele schoolomgeving op het internet voor langdurig zieke kinderen.  Zo kunnen ze tijdens hun afwezigheid de lessen volgen en blijven ze in contact met hun leerkrachten en klasgenoten.       

- Make-A-Wish: vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte  om hoop, sterkte en vreugde te brengen.

Make-A-Wish Belgium Vlaanderen willen de kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze voor staan.

             http://www.makeawish.be

- Fidema - Over the Rainbow: een project dat de wederopbouw van een schooltje in Haïti wil realiseren.

Na de aardbeving in 2010 vielen de 10 scholen en hogeschool die de dochters van Maria, zeg maar de zusters van Paridaens uit Leuven hadden gebouwd in Port Au Prince in puin, totaal verwoest. Ook heel wat van de kloosterzusters kwamen om in de ramp. De Leuvense bevolking en heel wat oud-leerlingen van Paridaens zetten nu hun schouders onder dit project om het levenswerk van de zusters verder te zetten en opnieuw een kans te geven aan de kinderen ter plaatse. Het geld voor een eerste schooltje is zo goed als rond. Op het benefietconcert in Leuven, kwam zelfs Europees President Herman Van Rompuy zijn sympathie betuigen door zijn aanwezigheid, naast tal van andere politici.

              http://www.fidema.eu

- Vrouwenvluchthuis van Leuven. Hiermee wil het vluchthuis de vrouwen de nodige opleiding verschaffen, de nodige tools aanreiken om zich weerbaar te maken zodat ze terug in de maatschappij kunnen functioneren en opnieuw geloven in hun eigenwaarde.

- Mabinti: training Center voor kansarme weesmeisjes en jonge vrouwen (Tanzania). In het Centrum van Dar Es Salaam (Tanzania) leidt de Vlaamse Katia Geurts het trainingcenter voor jonge vrouwen. Mabinti is opgestart in november 2007 met als doel aan jonge dames vaardigheden aan te leren nadat ze zijn geopereerd voor fistula.  Veel van deze meisjes zijn misbruikt, veel te jong en hebben niets of niemand meer. Hoop geven op een nieuwe toekomst is wat Katia Geurts nu al 5 jaar met succes doet door de meisjes een vak te leren : naaien, zeefdrukken, stikken, met kraaltjes werken zodat, eenmaal ze naar hun dorp terugkeren, ze er een eigen handeltje kunnen oprichten. Sociale integratie dus op zijn best. Mabinti heeft een eigen winkeltje.  Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen economie en sociale roeping.  De door de meisjes gemaakte stukken worden er verkocht want er is een inkomen nodig om het center draaiende te houden.  Maar de focus ligt op de opleiding van de meisjes gedurende ongeveer 1 jaar zodat ze daarna hun eigen business kunnen opstarten en terug geïntegreerd raken in de maatschappij.

- LUMOS:Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit

- Project in Kinshasa: Yulele Getty, een Kongolese radiologe, finaliseert haar doctoraat aan KULeuven (nov 2013) zet sensibiliseringscampagnes op voor borstkanker screening. Borstkanker is in Kongo een kanker die vooral jonge vrouwen treft. Vaak hebben ze de middelen niet om een behandeling te starten en /of volledig te volgen. Komt daarbij dat de vrouwen, de dragers zijn van hun maatschappelijk model: valt de moeder weg, geen onderwijs en opvoeding voor de kinderen. Het project heeft twee luiken: enerzijds het financieren van een of meerdere borstkankerpatiënten, zodat zij de kans krijgen hun kanker te overwinnen. Anderzijds de ondersteuning van de sensibiliseringscampagne. De medische begeleiding en controle wordt door UZGasthuisberg gecontroleerd. Op regelmatige tijdstippen gaan er dokters en verpleegkundigen van hier naar ginder. Maar de nood ter plaatse blijft torenhoog.

- Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen.

Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

- Hubi & Vinciane: De Stichting Hubi & Vinciane ondersteunt de streekontwikkeling rond Parakou, hartje Benin, via projecten in gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkeling van ondernemingszin met een focus op landbouw.Deze Stichting van openbaar nut werd opgericht in 1982 ter nagedachtenis van het jonge koppel Dr. Hubi (Hubert) Adriaens, geneesheer-directeur in een brousseziekenhuis in Papané en zijn verloofde Vinciane Van Assche die er les gaf in een college. Ze kwamen beiden om het leven tijdens een terugreis naar België.

Met de steun van vele sympathisanten en partners in Benin én België wil de Stichting op een duurzame manier werken aan de droom van dit jonge koppel: een betere wereld voor iedereen. Zo bereiken de projecten vandaag bijna een half miljoen inwoners, meer dan 5 000 leerlingen en meer dan 100 landbouwgezinnen.

- Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum betreffende vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Vrouwelijke genitale verminking heeft nefaste gevolgen op de (fysieke, mentale en seksuele) gezondheid van vrouwen en meisjes en wordt internationaal erkend als een ernstige schending van de fundamentele rechten.

De slachtoffers van VGV of de kinderen die het risico lopen onderworpen te worden aan VGV kunnen beroep doen op nationale bescherming (via het jeugdrecht of het burgerlijk recht) of op internationale bescherming (het asielrecht). Vrouwelijke genitale verminking is verboden in België en kan het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolgingen (artikel 409 van het Strafwetboek).

Vzw INTACT is actief op juridisch vlak om de praktijk van VGV te bestrijden en beoogt met name particulieren en professionelen te ondersteunen in hun juridische stappen.